6.Kyu

 

ZURUECK

 

 

  Seoe Nage,
  Tai Otoshi
  Ko uchi Gari
  Ko Soto Gari
  Ko Soto Gake
  De Ashi Barai