3.Kyu

 

ZURUECK

 

 

  Koshi Guruma
  Ushiro Goshi
  Hane Goshi
  Sumi Gaeshi
  Tani Otoshi