1.Kyu

 

ZURUECK

 

 

  Ashi Guruma
  O Guruma
  Ura Nage
  Te Guruma
  Kata Guruma
  Soto Maki Komi, Hane Maki Komi, Uki Otoshi